Att vara formlös, födslös, dödslös, tidslös, ålderslös och outtröttlig
 
Att vara ett andligt väsen på en själslig resa bortom tid och rum, utan vare sig början eller slut
 
Att vara långt ifrån människans ego och dess fysiska påverkan
 
Att vara ett med allt och alla
 
Att vara överallt och ingenstans
 
Att vara ett med universum
 
Att vara i harmoni med sitt högre och sanna jag, är att expandera sitt medvetande
 
Därför att vägen, sanningen och livet, är att helt enkelt vara en livsnjutare